Hírek

Felragyogott az alső adventi gyertya fénye közsgünk adventi koszorúján. Sári András plébános úr adventi gondolatai, a római katolikus egyházközség híveinek műsora segített a közelgő ünnepre hangolódni, a várakozás útján elindulni.
Köszönet Donka Tamásnak és Orosz Istvánnak a fenyőfák kivágásában nyújtott segítségükért, s köszönet a fenyőfákat felajánlóknak: Lőkös Jánosnak, Terdik Mihálynak és családjaiknak.
Találkozzunk a jövő héten a Gyártelepen, hogy jelképesen együtt gyújthassuk meg a második adventi gyertyát is.

Nyírbogdány Község Önkormányzati Képviselő Testülete pályázatot hirdet

KARBANTARTÓ

munkakör betöltésére

A munkajogviszony időtartama: Határozatlan idejű
Foglalkozás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra)

Próbaidő: 3 hónap

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár Bereg megye, Nyírbogdány

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: település üzemeltetési feladatok ellátása Nyírbogdány település területén.
Illetmény és juttatások: A munkabér megállapítására Nyírbogdány Község Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult.

Pályázatnál előnyt jelent:

  • Jó munkabíró és alkalmazkodó, valamint problémamegoldó készség, megbízhatóság, önálló munkavégzés.
  • Településüzemeltetéssel összefüggő szakképzettség megléte.
  • Gépjármű karbantartói ismeretek, gyakorlat
  • Autóbusz vezetői jogosultság, gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata.
  • Vezetői engedély másolata
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
  • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 2019. december 5. napjától betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 3. 16.00 óra

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lisovszki Tamás polgármester 42/532-430 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- postai úton: a pályázatnak Nyírbogdány Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4511. Nyírbogdány, Kéki út 2. )
- személyesen: Polgármesteri Hivatal Nyírbogdány, Kéki út 2.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 4.

Nyírbogdány, 2019. november 28.

Lisovszki Tamás sk.
polgármester

Szeretettel gratulálunk a Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda szervezésében megrendezett csodás kiállításhoz, fergeteges műsorhoz minden gyermeknek, az óvónéniknek és a kedves szülőknek! Köszönjük az élményt!

viragositas

Megtörtént községünkben az őszi virágosítás, Sinka Zoltán helyi vállalkozó segítségével a közfoglalkoztatásban dolgozók munkájának köszönhetően 4500 db árvácska került kiültetésre a megszokott helyekre. Településünk Képviselő Testülete a továbbiakban is nagy hangsúlyt fektet a "Virágos Nyírbogdány" arculat megtartására.

haboru 1

"Egy mécses imbolygó lángja;
egy néma fedetlen fõhajtás;
részvét és mélységes tisztelet!
A magyar nemzet fiai
soha nem hunyhatnak szemet
Hõseink dicsõ tettei felett!"

Mindenszentek előestéjén az első és második világháború hőseire és áldozataira emlékeztünk, értük imádkoztunk, értük gyújtottunk gyertyát Nyírbogdányban.

haboru 2

Nyírbogdány Község Önkormányzata és Képviselő Testülete tisztelettel meghívja Önt és kedves családját megemlékezésre, koszorúzásra. Gyújtsunk meg egy-egy mécsest a hősök emlékére.

hosokre emlekezunk

alakuló ülés

A keddi napon, 2019. október 22-én hivatalosan is megalakult Nyírbogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, amelynek tagjai Lisovszki Tamás polgármesterrel együtt ünnepélyes keretek között letették esküjüket Prekup Zsolt HVB Elnöke előtt és átvehették tőle megbízóleveleiket. Az alakuló ülésen megválasztásra került az önkormányzat társadalmi megbízatású alpolgármestere is Buzák Zsolt képviselő személyében.

Az a megtiszteltetés érte a településünket, hogy a „ Jegyző és Közigazgatás” c. országos lap, amely kéthavonta megjelenve jut el az ország valamennyi polgármesteri hivatalába, több oldalon keresztül mutatja be a településünket a 800. jubileumi év alkalmából.

 

Balogh Tibor Zoltán
jegyzo es kozigazgatas 1

Bővebben: A 800 éves Nyírbogdány, egy országos lapban

Tisztelt Lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy az elmúlt napokban – a térség települései közül elsőként - a Piac udvarára megérkeztek a több éve várt szelektív hulladék gyűjtőedények, így a háztartásoknak a jövőben, zsák helyett 240 literes gyűjtőedényben lesz lehetősége szétválogatni és elszállíthatni az újrahasznosítható hulladékot.

kuka 3

A kiosztása, csak szigorú adminisztráció után kerülhet sor, mivel az edények sorszámozottak és értékkel bírnak, ezért a szolgáltatónál bejelentett lakos (akinek a nevére szól a szemétdíj számla) veheti át és vállal érte, megőrzési és rendeltetésszerű használatért felelősséget. A gyűjtőedények térítésmentesen kerülnek a háztartások birtokába, azonban azok a szolgáltató tulajdonába maradnak ezért, ha lakásnak új tulajdonosa lesz, akkor ahogyan a többi közmű átírás esetén itt is a szelektív gyűjtőedény átadását átírással rendezni kell a felek között.

Bővebben: A Piac udvarára megérkeztek a több éve várt szelektív hulladék gyűjtőedények

Szeptember 30-án a Kazinczy Ferenc Baptista Általános Iskola tanulói vettek részt Vodila Norbert zenés irodalomóráján, amelyen számtalan megzenésített gyermekverset hallgathattak meg a gyerekek. Ezt követően a Népmese napja alkalmából A szállást kérő róka c. magyar népmesét nézték meg a gyerekek Könyvtármozi keretében! Köszönjük, hogy eljöttetek, várunk vissza Titeket!

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt az Országos Könyvtári Napok nyírbogdányi programjaira. Október 2-án Kovács Judittal találkozhatunk a könyvtárban, aki A kezdet c. könyvét mutatja be az olvasóknak.

OKN

nv logo

Az a rendkívüli megtiszteltetés érte a településünket, hogy a Nemzeti Vágta Igazgatósága a 800 éves jubileumi év alkalmából lovast indít Nyírbogdány nevében. Balogh Tibor Polgármester úr és a Nemzeti Vágta igazgatósága közötti jó kapcsolatának eredményeképpen 2019. évben is szurkolhatunk a Európa legnagyobb szervezett lovas versenysorozatának döntőjében a település nevében nevezett lónak és lovasának, Mellár Péter Bendegúznak. Nyírbogdány versenylovának indulását a Nemzeti Sport napilap, és a lapkiadó Mediaworks Hungary Zrt. támogatja.

Bővebben: A 800 éves Nyírbogdány tiszteletére lovas száll versenybe az idei nemzeti vágtán

A képviselő-testület júniusi döntésének megfelelően legyártásra és folyamatosan felállításra kerülnek az előre meghatározott helyszínekre a 26 db hulladékgyűjtő edényzet és a 12 db kültéri pad.

kulteri pad

A Helyi Választási Bizottság következő ülésén 2019. szeptember 9-én (hétfő) 16.30 órától a szavazólapokon lévő jelölti sorrend kisorsolása is napirendi-pont lesz, ezért az a jelölt, aki tanúja szeretne lenni a sorsolás menetének, azt a Bizottság tagjai várják a Művelődési Ház Tanácskozótermében a fenti időpontban. Az ülés nyílt lesz, ezért arra a jelölteken kívül bárki ellátogathat.

Dr. Mátyás B. Szabolcs HVI Vezetője

terfigyelo 1

14 db térfigyelő kamera felszerelése zajlik a napokban és jövőre további 9 db épül meg a Gyártelepen.
Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 92/2018. számú határozatának megfelelően térfigyelő kamerarendszer kiépítése folyik Nyírbogdány belterületén. A térfigyelő kamerák a magasabb szintű biztonságos működés és a jobb látószög miatt az E-ON kisfeszültségű szabadvezetékes és közvilágítási elosztóhálózat tartószerkezetein kerülnek elhelyezésre, ezért a szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzései miatt kellett közel egy évet várni a kiépítésre.
Az elhelyezési pontok kiválasztásában segítséget nyújtottak a Nyíregyházi Rendőrkapitány Demecser Rendőrőrs munkatársai is, akiknek javaslatára az alábbi közterületeken határozta meg a képviselő-testület a kamerák felállítását.

Bővebben: Biztonságosabbá válik a településünk a térfigyelő kamerák által

A Virágos Magyarország 2019. évi versenyének régió szintű eredményhirdetése augusztus 31-én volt Nyíregyházán, a Vidor Fesztiválon. Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar megyéket magában foglaló területi díjátadás keretében ismerték el a versenyben résztvevő Nyírbogdány község önkormányzatát is a 2019. évi közterületeinek fenntartásáért.

viragos 2019 1

viragos 2019 2

Nyírbogdány Község Önkormányzata és Képviselő-testülete a szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.26) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján az idei tanévben szeptember 30-ig, minden iskoláskorú és 24. életévüket be nem töltött tanulók részére Tanévindító Támogatást nyújt.

A támogatás: élelmiszer vásárlási utalvány!


A támogatás felételei:
A támogatásra jogosult minden általános iskola, közép- vagy felsőfokú tanintézet nappali tagozatán tanuló, 24. életévüket be nem töltött tanulók, akik Nyírbogdány Községben 2019. június 30-áig állandó lakóhellyel rendelkeznek.

A (vásárlási utalvány) támogatás mértéke:
- akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek: 3.000.-Ft,/gyermek
- akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülnek: 5.000.-Ft,/gyermek egyszeri támogatást kapnak.

A támogatás igénylésére vonatkozó kérelem nyomtatványokat, akár elektronikus formában a www.nyirbogdany.hu honlapról is letölthető, de akár személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál is igényelhető.
A kérelmeket kitölteni, a kiskorú tanulók esetében a törvényes képviselők (szűlők), a nagykorú tanulók pedig önmaguk által vagy meghatalmazott útján tehetik meg.

A kérelemhez csatolni kell minden érintett gyermek tanulói jogviszonyának igazolását (iskolalátogatási igazolást), kivéve a helyi Kazinczy Ferenc általános iskolába járó tanulók esetén az igazolást a Polgármesteri Hivatal az iskolától közvetlenül szerzi be.

A kérelem beadásának határideje: 2019. szeptember 30., amely határnap jogvesztő.

Az utalványok átadása a kérelmek beérkezését követően folyamatos, átvétel külön értesítés alapján, személyesen a kérelmezőnek a Polgármesteri Hivatal házi pénztárában. Átvételre a kiskorú tanulók esetében a törvényes képviselők (szűlők), a nagykorú tanulók pedig önmaguk által vagy meghatalmazott útján jogosultak.

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét és a határidők pontos betartását.

Nyírbogdány, 2019. augusztus 28.

word icon Kérelem tanévindító saját jogán.docx

word iconKérelem tanévindító támogatás.docx

Dr. Mátyás B. Szabolcs
Jegyző

A mai napon megkezdődött 3827. Nyírbogdány-Dombrád ök út 0+500-12+135 km sz. közötti burkolatfelújítás, amely településünkön a Fő utcát, a Kéki utcát a Gyártelepre vezető utat érinti Demecser irányába. A felújítás során az utak teljes útszélességben új aszfalt burkolatot kapnak. A munkálatok várhatóan 1 hónapon keresztül tartanak, amelyek során forgalom korlátozások várhatóak. Kérjük ne megszokásból vezessenek, figyeljék a kihelyezett ideiglenes közlekedési táblákat.

2019.07.13-án a nyírbogdányi Művelődési Házban megrendezésre került az első szabadtéri piknik és az első sütiverseny. Mi más is lehetett volna a verseny témája mint községünk 800 éves születésnapja. 13 gyönyörű tortát csodálhattak és kóstolhattak meg az érdeklődők.

Köszönet a torták készítőinek:
Demjén Gáborné
Enyedi Cintia
Kovács Ferencné
Lakatos Pálné (Nyírbogdányi Református Egyházközség)
Poór Ágnes (Nyírbogdány Római katolikus Egyházközség)
Poórné Molnár Ágnes (Rétközi Sólymok Ijjászegyesület)
Sándorné Budaházi Erika
Soltész Mariann (Nyírbogdány Görögkatolikus Egyházközség)
Soltészné Prokob Pálma (Nyírbogdány Görögkatolikus Egyházközség)
Tóth Judit Csilla
Tóth Léna
Vadászi Mihályné (Kisebbségi Önkormányzat)
Varga Benjaminné (Őszikék Nyugdíjas Egyesület)

Boldog születésnapot Nyírbogdány!
Találkozzunk jövőre is!!!

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2019. július 1. napja Semmelweis Nap, ez a nap az egészségügyi intézményekben dolgozók által végzett munka elismerését szolgálja, melyet a kormány 2013. év óta egészségügyben dolgozók számára munkaszüneti nappá nyilvánított.
Ezért az országban, így Nyírbogdányban is a 2019. július 1. (hétfő) nap, a Semmelweis Napon ügyeleti rend szerint működnek az egészségügyi szolgáltatók. Azaz, a Hétfői napon a településen a háziorvosi, védőnői és fogorvosi szakrendelések, valamint a gyógyszertár működése is szünetelnek.

Tájékoztatjuk Önöket arról is, hogy a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. § felhatalmazása alapján a július 1. (hétfő), a köztisztviselők számára is munkaszüneti nap, ezért 2019. július 1. (hétfő) nap a Nyírbogdányi Polgármesteri Hivatal is zárva tart.

Az egészségügyi rendelések, a gyógyszertár és a Polgármesteri Hivatal 2019. július 2-án (keddtől) a megszokott működési rendjük szerint fogadják a betegeket és az ügyfeleket. Kérjük ennek megfelelően tervezzék a hétfői napjukat

Nyírbogdány, 2019. június 26.

Dr. Mátyás B. Szabolcs
Jegyző

Elindult a 4 db külterületi földút stabilizálásának kivitelezése, amelynek eredménye alapján a külterületi mezőgazdasági utak zúzottkő burkolatot kapnak majd.
Az érintett utak:
- Poroshegy u. - Vasvári Pál u. összekötő út
- régi 4-es főút és a Rákóczi u. összekötő út a Veres-tanya érintésével
- Kapás tanyai út
- Gyártelepen a Vasút utca

A megújuló utak 3,5 m burkolat, 1.0 m útpadka, 3,00 m kitérők szélességekkel épülnek meg.
Mindegyik útszakaszhoz teljes hosszán kétoldali szikkasztó vízelvezető burkolatlan árkok is kialakításra kerülnek, melynek minimális mélysége a meglévő terepszinthez min. 50 cm. lesz.

Az érintett útszakaszokon a kivitelezés ideje alatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz.
A kivitelezés várható befejezési határideje, 2019. november 30.
A képen a Királykerti út munkálatai láthatóak.

foldut

6. oldal / 10

Kapcsolat

Nyírbogdány Község Önkormányzata
4511 Nyírbogdány, Kéki utca 2.
Tel.: +36 42 532 423
        +36 20 523 9410
onkormanyzatkukacnyirbogdany.hu
www.nyirbogdany.hu

facebook icon  youtube icon  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weboldalunk sütiket használ a felhasználói élmény fokozása érdekében. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k (sütik) alkalmazásába. Amennyiben nem egyezik bele, kérem zárja be az oldalt. Adatkezelési tájékoztató