NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

KEOP-5.7.0/15-2015-00306

Széchenyi 2020

ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS VETTE KEZDETÉT NYÍRBOGDÁNY KÖZÉPÜLETEIBEN

2015 szeptember

HALADNAK A KÖZÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSÉVEL NYÍRBOGDÁNYBAN

2015 október

BEFEJEZŐDÖTT A NYÍRBOGDÁNYI KÖZÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

2015 november 30.

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

Kedvezményezett: Nyírbogdány Község Önkormányzata
Projekt címe:
NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE
Azonosítószáma: KEOP-5.7.0/15-2015-0306
Projekt összköltsége: 143.262.929.- forint
Megítélt támogatás összege: 143.262.929.- forint
Támogatás mértéke: 100%
Projekt kezdete: 2015.10.19.
Projekt befejezése: 2015.11.30.

Projekt tartalma:
Nyírbogdány középületeinek hőtechnikai követelményei a mai előírásoknak nem felelnek meg. Korszerűsítésük eddig csak részben, vagy egyáltalán nem valósulhatott meg. A projekt keretében Nyírbogdány Község Önkormányzat középületei - Közösségi Épület, Közösségi ház, Művelődési Ház, Napraforgó Óvoda, Polgármesteri Hivatal, Kazinczy Ferenc Baptista Általános Iskola számítástechnikai szaktanterem energetikailag korszerűsödnek, passzív energiahatékonysági mutatójuk javul. A konkrét építészeti tevékenység az épületek külső és födém szigeteléssel, nyílászárók cseréjével történik, mely révén megfelelnek az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet előírásainak. Az energia megtakarítás költségcsökkentő tényező hatása az egyik legfőbb eredmény, de e mellett a környezeti terhelés csökkentése és a lakosság szemléletformálása további pozitív hozadék.

A megvalósulási helyek címei:
Közösségi Épület - 4511 Nyírbogdány, Gyártelep hrsz: 928/4.
Közösségi ház - 4511 Nyírbogdány, Gyár u. 28. hrsz: 961/5.
Művelődési Ház - 4511 Nyírbogdány, Fő u. 8/A. hrsz:42/2.
Napraforgó Óvoda - 4511 Nyírbogdány, Kőrösi Csoma Sándor u. 1. hrsz: 643/2.
Polgármesteri Hivatal - 4511 Nyírbogdány, Kéki u. 2. hrsz: 643/1.
Kazinczy Ferenc Baptista Általános Iskola számítástechnikai szaktanterem

A pályázat hozzásegíti a települést ahhoz, hogy ne csak komfortosabb, hanem olyan környezetbarát és energiatakarékos intézményekkel gazdagodjon, amelyek fűtése jóval olcsóbb és hatékonyabb lesz. Így hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez, szem előtt tartva az európai uniós törekvéseket, miszerint növelni kell a megújuló energiák felhasználásának arányát.

A beruházás az Európai Unió támogatásával a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból került finanszírozásra.

Sajtóközlemény