pdf download banner

2018. 02.09.Üzemeltetési Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése.pdf

Éves belső ellenőrzési terv.pdf

Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata.pdf

Nyírbogdány Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata.pdf

001.2018. I.17 határozat Szociális, Egészségügyi, oktatási és kulturális Bizottsági I. fokú határozatával kapcsolatos fellebbezés elbírálásáról.pdf

002. 2018. I.17. határozat Nyírbogdány 588 hrsz-ú ingatlan kisajátításával összefüggő döntésekről.pdf

003. 2018. I.17 határozat Nyírbogdány 588 hrsz-ú ingatlan használati díjáról.pdf

004. 2018.I.17 határozat Clear Star Kft. kérelméről.pdf

005.2018. I.17. határozat A községi temetőben lévő ravatalozó helyreállításához szükséges döntésekről.pdf

006.2018.I.17 határozat A karácsonyi ajándékutalvány átvételének határidejéről.pdf

007.2018. I.17 határozat A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, tájékoztató a testület tevékenységét érintőfontosabb intézkedésekről....pdf

008.2018. I 17. határozat A 2018. évi belső ellenőri feladatok ellátásáról.pdf

010.2018.I.17. határozat Nyírbogdány Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról.pdf

011.2018. I.17. határozat Nyírbogdány Község Önkormányzat 2018. évi évbes összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról.pdf

012.2018.I.17 határozat Nyírbogdáőny helyi termelői piac kialakítás című TOP-1.1.3.-15-SBI-2016-00029 építése közbeszerzési eljárás megindításáról.pdf

013.2018.I.17 határozat Nyírbogdány helyi termelői piac kivitelezéséhez szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátásához ajánlattételi felhívás elfogadásáról.pdf

014.2018. I.17 határozat TOP-3.1.1-15-SBI-2016-00020. Nyírbogdányi helyi kerékpárút építése című pályázat Támogatási Szerződés megkötéséről.pdf

015.2018.I.17. határozat A Lite Power Alföld 2016. Kft.-vel kötött módosított bérleti szerződés egységes szerkezetbe foglalásáról.pdf

016.2018.I.17 határozat A községben térfigyelő kamerarendszer kiépítéséről illetve körzeti megbízott részére irodahelyiség biztosításáról.pdf

017.2018.I.17 határozat Nyírbogdány község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról.pdf

018.2018.I.17. határozat Összefogás a betelepítést-szervező irodákkal szemben.pdf

019.2018.I.17. határozat Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat felhívásról.pdf

020.2018.I.17. határozat Nyírbogdány Község Tehetséges Gyermekeinek Tanulásért Közalapítvány beszámolójáról.pdf

020.18. 01.17 képviselő testületi ülés határozatai.pdf

020.18.01.31. Bérleti Szerződés.pdf

020.18.01.31. Képviselő- testületi rendkívüli ülés határozatai.pdf

021.2018.I.31 határozat Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan (iskolai konyha helyiségek) bérbeadásáról.pdf

022.2018.I.31 képviselő-testületi határozat melléklete Javaslat kamerák elhelyezéséhez.pdf

022.2018.I.31.határozat Községi közterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítéséről.pdf

023.2018.II.14.határozata A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.pdf

024.2018.II.14.határozata A LEADER helyi akciócsoportok által meghírdetett VP6.19.2.1..67.6.17Értékeinek megóvását elősegítő biztonságtechnikai eszközök beszerzése és telepítése.pdf

025.2018.II.14.Határozat A LEADER helyi akcióscsoportok által meghrdetett VP6-19.2.1.-67-4-17 számú pályázat benyújtásáról.pdf

026.2018.II.14. határozat A leader helyi akciócsoportok által meghirdetett VP6-19.2.1.-67-1-17 számú helyi hagyományápolás,kultúrális és közösségi, egyéb szabadidő hasznos eltöltését....pdf

027.2018. II.14. határozat A községi temetőben lévő ravatalozó helyreállíytásához szükséges szakértői ajánlat elfogadásáról.pdf

028.2018.II.14.határozat Beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról.pdf

029.2018.II.14 határozat Nyírbogdány Község Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendelet-tervezet elfogadásáról szóló napirend véleményezéséről.pdf

030.2018.II.14. határozat Az önkormányzat beszerzési szabályzatának felülvizsgálatáról.pdf

031.2018.II.14.határozat Nyírbogdányi helyi kerékpárút építése.pdf

032.2018.II.14. határozat Nyírbogdányi helyi kerékpárút építése (kötelező nyilvánosság feladatainak ellátására ajánlattételi felhívás megküldése.pdf

033.2018.II.8.határozat Nyírbogdányi helyi kerékpárút építése.pdf

034.2018.II.14. határozat Nyírbogdányi helyi kerélpárút építése.pdf

035.2018.II.14. határozat Nyírbogdányi helyi kerékpárút építése, műszaki ellenőri feladatainak ellátására ajánlattételi felhívás megküldése.pdf

036.2018.II.14. határozat Nyírbogdányi helyi temetői piac kivitelezéséhez műszaki ellenőri feladatok ellátására műszaki ellenőr kiválasztására.pdf

037.2018.II.14. határozat Nyírbogdányi helyi termelői piac kialakítása című TOP-1.1.3-15-SBI-2016-00029 építése közbeszerzési eljárásban közreműködő Bíráló Bizottság tagjainak megbízásáról.pdf

038.2018.II.14. határozat Önkormányzati helyiség bérbeadásáról.pdf

039.2018.II.14. határozat 3827 jelű Nyíregyháza-Dombrád- Kékcse összekötő út 0+500- 12+170 kmsz. közötti szakasza felújításához szükséges nyilatkozattételről.pdf

040.2018.II.14. határozat A Nyírbogdány Községi Tűzoltó Egyesület 2017.évi beszámolója.pdf

041.2018.II.14. határozat Balogh Tibor Zoltán polgármester 2018.évi a szabadságolási ütemtervének jóváhagyása.pdf

042.2018.II.14. határozat a településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításáról.pdf

043.2018.II.14. határozat Önkormányzati tulajdonban lévő út lezárásáról.pdf

044.2018.(III.14.) határozat Nyírbogdány helyi termelői piac kialakítása című TOP-1.1.3.-15-SB1-2016-00029 számú projeckt kivitelezőjének kiválasztása.pdf

050.2018.(III.14.) határozat Közlekedési tábla kihelyezéséről.pdf

051.2018.(III.14.) határozat forgalom sebességmérő kihelyezéséről.pdf

052.2018.(III.14.) határozat A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, tájékozattó.pdf

053.2018.(III.14.) határozat A szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal által tett észrevételekről.pdf

054.2018.(III.14.) határozat Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáról.pdf

056.2018.(III.14.) határozat B.Orosz István kérelméről.pdf

057.2018.(III.14.) határozat Nyírbogdány Termelői piac I.mérföldkő határidejének újabb módosításairól.pdf

058.2018. (III.14.) határozat A Gyáretelepi Közösségi Ház átalakításával kapcsolatos feladatokról.pdf

059.2018.(III.14.) határozat A 2018.évi Falunap időpontjának meghatározásáról.pdf

060.2018.(III.14.) határozat Nyírbogdány településen megvalósuló C típusú sportparkkal kapcsolatos nyilatkozattételről.pdf

061.2018.(III.14.) határozat Községi tavaszváró rendezvény helyszínéről és időpontjáról.pdf

062.2018.(III.14.) határozat Tóth György nyírbogdányi lakos kártérítési kérelméről.pdf

063.2018. falunap időpontjának meghatározása.pdf

065.2018. Csintalan László kérelme.pdf

066.2018. tavaszi virágosítás.pdf

067.2018. beszámoló.pdf

069.2018. piac problémák.pdf

069.2018. piactér határozat.pdf

070.2018. közművelődési érdekeltségnövelő támogatás.pdf

071.2018. közösségi ház tervek.pdf

072.2018. Görög Katolikus Egyházközség támogatása.pdf

073.2018. nyírségi vízgazd. társ. kér..pdf

074.2018. katasztrófavédelem beszámoló.pdf

075.2018. napelem park.pdf

077.2018. református egyház támogatása.pdf

078.2018. polgárőr egyesület tám..pdf

079.2018. sportpark.pdf

083.2018.(V.16.) határozat Virágos Magyarország programban való részvételről.pdf

084.2018.(V.16.) határozat Virágos Nyírbogdány Pályázat meghirdetéséről.pdf

085.2018.(V.16.) határozat Legszebb zöldségeskert Nyírbogdányban pályázat meghirdetéséről.pdf

086.2018.(V.16.) határozat A virágosítás feladatokról.pdf

087.2018.(V.16.) határozat A Jóléti tó körül illegálisan lerakott hulladék elszállításáról.pdf

088.2018.(V.16.). Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.pdf

089.2018.(V.16.) határozat Nyírbogdány község Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanokkal kapcsolatos részletes kimutatás kéréséről.pdf

090.2018.(V.16.) határozat Nyírbogdányi helyi kerékpárút építése című TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00020 számú pályázat építése.pdf

091.2018.(V.16.) határozat A községi temetőben lévő ravatalozó helyreállításához szükséges szakértői véleményben meghatározott szavatossági igény bejelentéséről.pdf

092.2018.(V.16.) határozat Községi kamerarendszer kiépítéséről.pdf

093.2018.(V.16.) határozat Nyírturai Görög Katolikus Egyházközség támogatásához megállapodás tervezet elfogadásáról.pdf

094.2018.(V.16.) határozat Hetednapi Adventista Egyház kérelméről.pdf

095.2018.(V.16.) határozat Hierotheosz Egyesület együttműködési megállapodás megkötésének kéréséről.pdf

096.2018.(V.16.) határozat A www.nyirbogdany.hu honlap arculatának változtatásával kapcsolatos tapasztalatokról.pdf

097.2018.(V.16.) határozat A polgármesteri hivatal 2017.évi munkájáról.pdf

098.2018.(V.16.) határozat Az önkormányzat 2017.évi gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámolóról.pdf

099.2018.(V.16.) határozat A könyvtári, közművelődési feladatok 2017.évi ellátásáról.pdf

100.2018.(V.18.) határozat Nyírbogdányi helyi kerékpárút építése. című TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00020 számú pályázat megvalósításához.pdf

100.2018.(V.18.) határozatához Ajánlati Felhívás Közúti közlekedési biztonsági audit elkészítésére.pdf

101.2018.(V.18.) határozat Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő- testülete 68.2018.(IV.19.) határozatának visszavonásáról.pdf

NYIRBOGDANY 800

Nyertes pályázatok

infoblokk

E-ügyintézés

e ugyintezes

Hirdetmények

Kapcsolat

Nyírbogdány Község Önkormányzata
4511 Nyírbogdány, Kéki utca 2.
Tel.: +36 42 532 423
        +36 20 523 9410
onkormanyzatkukacnyirbogdany.hu
www.nyirbogdany.hu

facebook icon  youtube icon  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Pályázatok, fejlesztések

Elektronikus ügyintézés

Feltöltés alatt...

Időjárás

Booked
°
°
°
Nyirbogdany
,
7 napos előrejelzés

Látogatottság

Ma:
Tegnap:
Ezen a héten:
Múlt héten:
E hónapban:
Múlt hónapban:
Összes látogató:
31
435
466
185253
5131
13012
187733
2019-03-19 00:24

Weboldalunk sütiket használ a felhasználói élmény fokozása érdekében. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k (sütik) alkalmazásába. Amennyiben nem egyezik bele, kérem zárja be az oldalt. Adatkezelési tájékoztató